Om stress

Om stress generelt

Der ligger en masse populistiske antagelser om hvad stress er, og hvordan det behandles. Samt er det et område der stadig – ganske uberettiget – er omgærdet af en del tabuisme. Dette forstået således, at der stadig hersker en forståelse i den brede befolkning af, at stress er noget som ”svage” mennesker rammes af. Dette er ikke tilfældet. Tværtimod. Stress rammer den enkelte, som har været udsat for et ekstraordinært pres igennem en længere periode, og/eller måske udløst af et traume. Fælles er det, at hvis stress ikke behandles, kan det være ikke alene livskvalitetsforringende, men også livsforkortende, da det udøver et over-gennemsnitligt stort pres på hjernen og kroppen.

Mission

Min mission er, at hjælpe stressede mennesker til en hverdag fri for stress.

Vision

At mindske antallet af mennesker der lever et begrænset liv pga. stress.

Ambition

Mit succeskriterie er, at du går styrket ud af et forløb, så du proaktivt kan få det bedste ud af livet.