For Erhverv

For erhverv

Særligt for Jer som virksomhed er det, at jeg kan indgå på flere niveauer i organisationen eller teamet. Både som ledelsessparring, samt ift. til præventivt orientering ”uddannelse i stresshåndtering” til lederen, mellemledere, teams og individer.

Er skaden sket, at I har fået en kollega eller ansat, som er gået ned med stress, og har fået en egentlig sygemelding som følge heraf, så kan jeg både varetage håndtering af denne person imod potentiel raskmelding, samt orientering til dig som leder eller team, om integration af den ansatte imod tilbagevenden og integration i organisationen eller teamet igen.

Jeg anbefaler et uforpligtende møde á ca. 30 min. varighed: heraf 15 min. oplæg af mig og 15 min. til spørgsmål fra Jer samt forventningsafstemning.

Mission

Min mission er, at hjælpe stressede mennesker til en hverdag fri for stress.

Vision

At mindske antallet af mennesker der lever et begrænset liv pga. stress.

Ambition

Mit succeskriterie er, at du går styrket ud af et forløb, så du proaktivt kan få det bedste ud af livet.